Data: 2016-02-13

Aktualności

REKOMENDACJE DLA PRODUKTÓW PROJEKTU DiAMEnT W NOWEJ PUBLIKACJI ORE
2013-03-19
Z przyjemnością informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji wydał nową publikację pt.  Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych. Raport  opracowany dla ORE w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, Warszawa 2012.

W rozdziale „Kompleksowe programy identyfikacji ucznia zdolnego realizowane na terenie Polski” (s.53-54) przedstawiony jest projekt DiAMEnT oraz narzędzia diagnostyczne, jakie powstały w ramach tego projektu. W rozdziale „Wnioski i rekomendacje dotyczące skal obserwacyjnych stosowanych przez nauczycieli” (s. 103-104) autorzy rekomendują wykorzystanie arkuszy obserwacyjnych powstałych w projekcie DiAMEnT oraz zastosowanie procedury tworzenia podobnych arkuszy do innych dziedzin. Ponadto, na listach wybranych narzędzi przeznaczonych do stosowania przez nauczycieli i przez psychologów w diagnozie ucznia zdolnego, obok specjalistycznych i utrwalonych w praktyce narzędzi,  umieszczono nasze arkusze nominacji i testy uzdolnień, jako jedyne rozwiązania opracowane w ramach projektów (s.117-118).

Zachęcamy do zapoznania się z całą publikacją, która jest dostępna (w PDF) na stronie ORE